Tôi nằm mơ tôi gọi điện cho em
để nói: Hãy độ lượng hơn với mình
nhưng em thì ốm và không chịu trả lời

Sự lãng phí tình tôi cứ chảy đi như thế
cố cứu em ra khỏi chính mình

Tôi vẫn luôn băn khoăn về những năng lượng
thừa, cái cách mà nước đổ xuống đồi
rất lâu sau khi mưa đã tạnh

hay ngọn lửa em muốn bỏ lại để lên giường
mà không thể, vẫn cháy nhưng chưa tàn
những than hồng cực đoan hơn, kỳ lạ
trong ánh sáng bập bùng và tàn lụi
hơn là em muốn
khi ngồi đó nửa đêm đã lâu rồi