Chưa có đánh giá nào
Nước: Nigeria
1 bài thơ
Tạo ngày 21/11/2018 15:47 bởi hongha83
Abdoulaye Mamani (1932-1993) là nhà văn, nhà thơ và chính trị gia Nigeria, ông sinh và mất ở Zinder, Nigeria.

Tác phẩm:
- Œuvres poétiques (Toàn tập thơ), NXB L’Harmattan, 1993