15.00
Nước: Irắc
1 bài thơ

Dịch giả nhiều bài nhất

- Bằng Việt (1 bài)
Tạo ngày 23/11/2018 20:45 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 23/11/2018 20:57 bởi hongha83
Abd al-Wahhab Al-Bayati (1926-1999) là nhà thơ I-rắc, sinh ở Baghdad và mất ở Damascus (Syria). Các thi phẩm của ông đã được dịch ra tiếng Nga, Pháp và tiếng Anh.

Tác phẩm:
- Mala’ika wa shayatin (Thiên thần và ác quỷ, 1954)
- Abariq muhashshama (Thơ của người lưu đày, 1956)