14.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/10/2015 09:09

Cây cỏ ở trên đồi
Hoa thơm mọc dưới đất
Hoa trắng xa lòng người
Mưa còn bay phới phất
Tối tăm bờ vực thẳm
Bi thiết lắm không lời
Hạt sương nào ướt đẫm
Quấn lấy phách hồn tôi
Ra đi hồn không áo
Ngỡ dòng sống là đây
Con ngươi tôi trâng tráo
Chẳng có một bóng mây
Soi mặt dòng nước biếc
Tôi là tôi đó ư
Hay bắt đầu là hết
Và sau cùng thiên thu
Đàn thiêng ngón nào láy
Có một giọt máu tươi
Hồn sao run lẩy bẩy
Giữa cuộc bọt bèo trôi
Cây cỏ ở trên đồi
Hoa thơm ẩn dưới đất
Trinh trắng xa lòng người
Buồn ôi! Bay lất phất