Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
Chưa có đánh giá nào

Một số bài cùng tác giả

Đăng ngày 08/11/2019 09:36, số lượt xem: 44

Miễn mang sự đời quá ngỗ ngang
Thật đúng thật sai biết đâu tìm
Hợp tan tan hợp theo dòng nước trôi
Tuân theo hay nghịch lại cũng một kiếp người .