15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2013 06:39

逢老人

路逢一老人,
兩鬢白如雪。
一里二里行,
四回五回歇。

 

Phùng lão nhân

Lộ phùng nhất lão nhân,
Lưỡng mấn bạch như tuyết.
Nhất lý nhị lý hành,
Tứ hồi ngũ hồi yết.

 

Dịch nghĩa

Trên đường gặp một ông lão,
Hai bên tóc mai bạc như tuyết.
Cụ đi có một hai dặm,
Phải nghỉ tới bốn năm lần.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trên đường gặp ông già
Tóc mai bạc như tuyết
Đi có một hai dặm
Bốn năm lần nghỉ mệt

tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Lãm Thắng

Trên đường gặp một cụ già
Tóc mai hai phía tuyết pha trắng ngần
Một hai dặm, đã mỏi chân
Cụ ngồi nghỉ bốn năm lần mới đi.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Trên đường gặp cụ già
Tóc mai pha màu tuyết
Mới một hai dặm đường
Bốn năm lần nghỉ mệt

15.00
Trả lời