Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Cận đại
4 bài trả lời: 4 bản dịch
Từ khoá: tuyệt mệnh (60)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/09/2018 15:49

Tuyệt mệnh thi kỳ 1

Huyết khô lệ kiệt hận nan tiêu,
Trường đoạn Hương giang nhật mộ triều.
Ngô đảng tảo thanh cừu lỗ nhật,
Phần tiền nhất chỉ vị nùng thiêu.


Nguồn: Tạp chí Sông Hương, số 164, tháng 10-2002

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đặng Thai Mai

Huyết lệ dầu khan, giận chửa sờn
Chiều hôm tê tái nước sông Hương
Đảng ta khi quét xong quân giặc
Trước nấm mồ em đốt bó nhang.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Máu lệ khô rồi, hận chửa tiêu,
Sông Hương đau lòng ngày sóng triều.
Đảng ta ngày quét xong thù giặc,
Trước nấm mồ em nhang sớm chiều.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Máu lệ khô hận chưa tan,
Sông Hương tê tái sóng tràn ngày đêm.
Đảng ta quét giặc thù êm,
Đốt nhang trước nấm mồ em sớm chiều.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Máu khô lệ cạn hận khôn tan
Sớm tối dòng Hương đứt ruột gan
Đợi lúc đảng ta bình lũ giặc
Trước mồ xin thắp một cây nhang

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời