35.00
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2021 11:16, số lượt xem: 87

O mèo, tán tỉnh gái tơ,
Lan man hệ thống vu vơ, chẳng màng.
An, thì yên ổn cả làng,
Loạn, thì hoạn nạn và càng chia ly.
Yêu, thì tặng lá quạt mo,
Cưới, thì cau ấy cũng lo cho nàng.

Tp.HCM, 12/10/2021