15.00
1 người thích
Đăng ngày 01/05/2022 18:37, số lượt xem: 51

Đã yêu thì, quyết tâm đeo đuổi,
Thời vận may xoá rủi, đủi xui,
Đui đèn thì, giữ chặt bóng đèn,
Trải nhiều thử thách với bao phen.
Qua tuổi thời lờ đờ ẻo lả,
Đẽo đà cóc cách sẽ khôn ra.

Tp.HCM, 1/5/2022