25.00
1 người thích
Đăng ngày 30/11/2021 18:54, số lượt xem: 62

Yêu nhau cởi áo cũng thường,
Cái gương cũng rọi, cái giường cũng thương.

Tp.HCM, 28/11/2021