35.00
1 người thích
Đăng ngày 06/07/2021 09:54, số lượt xem: 130

Ai yêu gió, nước, trời, mây,
Tiêu diêu đây đó hằng ngày khoả khuây.
Yêu ai thoả thích loài người,
Đừng gieo tai hoạ người đời cười chê.

Tp.HCM, 5/7/2021