15.00
1 người thích
Đăng ngày 04/04/2022 11:43, số lượt xem: 45

Cuộc đời ân ái với ai?
Yêu ai đừng khổ mệt nhoài thân tâm.
Ái ân, bác ái tấm thân,
Lòng càng rộng lượng, ân cần tình yêu.
Yêu ai đừng khổ đời ta?
Đời ta sẽ hoá kiếp ta trưởng thành.
Đời này, ân ái với ai?
Yêu ai sung sướng lòng hoài nêu cao.

Tp.HCM, 4/4/2022