35.00
1 người thích
Đăng ngày 22/06/2021 13:30, số lượt xem: 132

Tình yêu một phía đơn phương,
Cảm ơn đời cho ta sự thật,
Có lẽ, là lời nói thật,
Có lẽ, chẳng phải lời điêu ngoa.
Mong sự thật vẫn là thật,
Đừng là lời nói suông.

Tp.HCM, 22/6/2021