25.00
1 người thích
Đăng ngày 20/12/2021 17:02, số lượt xem: 65

Thanh xuân như tách nước trà,
Bưng lên đặt xuống, còn mà, tuổi xuân.

Tp.HCM, 20/12/2021