35.00
1 người thích
Đăng ngày 10/04/2021 15:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 10/05/2021 14:31, số lượt xem: 121

Có phước làm quen, cho bắt tay!!
Tay giơ lên cao để kính chào.
Bay cao, sắc lá cờ tổ quốc.
Ắt người lạnh ngắt như i tờ!!
Vô tư, ắt hẳn tím bờ môi.
Giấy tờ!! Áy náy đến vô cùng.
Bay cao!! Phơi phới cờ tổ quốc.
Tắt đèn đêm, kết thúc một ngày.

Tp.HCM, 23/02/2021