15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/06/2021 10:36, số lượt xem: 83

Chê chôm nói, ghê,
Hổng ăn nói, ế,
Còn chê ốm đói,
Chờ (ch) hoài không ăn.
Ốm xong mới chớm,
Với giọng..ỉ..ê..,
Xe ôm xin chế.

Tp.HCM, 25/05/2021