15.00
1 người thích
Đăng ngày 24/05/2021 16:24, số lượt xem: 89

Vinh quang mà túi trống không,
Vậy mà, cảm thấy trong lòng cũng vui.
Tính tình vậy cũng được mà,
Ví, đà có việc, cậy nhờ (nh) đến ai.
Tui, ta tự lực cánh sinh!!
Chớ nào, có lúc mình vờ (v) khổ đau?
Mập ú, cũng có cơ may,
Đâu ai làm bộ giả vờ, úi da?
Mỗi người, mỗi tánh, mỗi tên,
Nên ta ứng xử tinh khôn với người.

Tp.HCM, 24/05/2021