15.00
1 người thích
Đăng ngày 22/11/2021 14:58, số lượt xem: 81

Sống ở đời được gọi biệt danh,
Trong công việc được gọi chức danh.
Ôi, đời sống của chim Cu Gáy,
Có mấy ai hay!!?

Tôi gọi anh bằng chú,
Chư vị khen, thật ưu.
Chú cư ngụ, bắt bớ?
Chạy cót theo lá cờ.

Tôi gọi anh bằng chú,
Chư vị khen thật ưu.
Bị mấy cú, lấy cớ,
Chạy cót theo lá cờ.

Người sống chu đáo chỉ phần nào,
Có được chức phận, để đề cao!!
Cứt trôi sông, có mấy ai mong?
Ngảnh mặt làm ngơ, đi là xong.

Tp.HCM, 21/11/2021