25.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 09:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 10:36, số lượt xem: 153

Nếu hằng ngày hăng chơi xăng,
Thì, có lúc bậy, sẽ gặp xằng.

Tp.HCM, 6/4/2021