35.00
1 người thích
Đăng ngày 17/11/2021 10:06, số lượt xem: 58

Làm việc để có chức đó,
Có người làm việc đứng ngó.
Phận cu li bị chửi chó,
Đạo đức khi thì hổng có.

Tp.HCM, 16/11/2021