15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2021 09:41, số lượt xem: 57

Như kim loại đã được rèn, đe,
Bảo vệ vùng trời và biển đảo,
Nơi huyền bí có Côn Lôn.
Đôn đốc để việc luôn được tốt,
Chua lè miệng rồi cũng quen.
Công việc đè lên lưng, hai vai,
Biển đảo Côn Lôn lại dậy sóng,
Đồn quân le lưỡi vẫn chua lè.

Tp.HCM, 20/6/2021