25.00
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2021 10:27, số lượt xem: 133

Đe rèn nghề bẫy chim cu,
Mùa thu gió mát vùng trời quê hương.
Đu đưa cành lá nhẹ nhàng,
Mỗi ngày chưa sáng vội vàng chảy ke.

Tp.HCM, 20/6/2021