15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/06/2021 12:12, số lượt xem: 82

Đe rèn công việc hằng ngày,
Lù đù mới đó mà nay cao vồng.
Đu đưa đu đủ chín ngày,
Gia đình đè nặng đôi vai,
Đe rèn đu đủ sớm hôm nặng tình.
Bỗng đờ (đ), chốc lát lơ ngơ,
Cuộc đời ý ẹ, đu đưa lá cành.

Tp.HCM, 20/6/2021