15.00
1 người thích
Đăng ngày 05/06/2021 12:09, số lượt xem: 92

Lúc đi làm, muốn thăng tiến,
Lúc còn trẻ, ai ai cũng có nỗi khờ trầm kha.
Công việc không khéo thì bị vướng thăng trầm.
Tiến lại bị tiếng nói!!
Tớ là Tiến, chỉ có tớ tiến bộ.
Chả có ai hơn được Tiến đâu!!

Khìn khịt mũi có lúc nghẹt bệnh cảm hoài.
Lúc hư bị cha mẹ khiền cho một trận.
Tiền mất thì tật phải mang!!
Làm việc cũng cầu mong được khớ khá giả.
Có lúc người thờ thẫn như i tờ,
Tại chính mình!! Chả có gì làm xui khiến bản thân ta.

Tp.HCM, 4/6/2021