15.00
1 người thích
Đăng ngày 03/05/2021 14:21, số lượt xem: 88

Lợi nhuận cầm lấy ở trong tay,
Mà lậy lục khốn khổ trò mánh lới.

Tp.HCM, 3/5/2021