25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/08/2021 09:37, số lượt xem: 78

Cặp đôi kia cưới nào giờ,
Đã l-ờ cuộc sống, ngù ngờ mông lung.
Ồn ã, cuộc sống biết gì?
Đôn lên hạ xuống, nhu mì làm sao!!
Có lồi, nhưng chẳng biết lồi!!
Đảo nhà có biết núi đồi, Côn Lôn.
Có đồn cũng chẳng biết gì!!
Cuộc đời đôn hậu nhu mì lôi thôi.

Tp.HCM, 15/8/2021