15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/10/2021 11:18, số lượt xem: 36

Ai chê cười, tỏ ý chê bai,
Rượu nè!! Còn đầy ắp trong chai,
Vậy mà, ê chề tới phận ai?

Tp.HCM, 7/10/2021