15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/05/2021 12:37, số lượt xem: 101

Của cải của ai!!?
Của cải nhà ai!!?
Cuộc sống nhiều nỗi u hoài.
Khi...a...!! Thì mới nhận ra.
Vỏ Cua cứng như đá, chọi u đầu,
Cua qua nhiều ải biển trời mênh mông.
Cai ngục Cua cũng qua, xong,
Bất ngờ ngỡ, ủa!! Vì sao ta giàu.

Tp.HCM, 9/5/2021