25.00
1 người thích
Đăng ngày 04/07/2021 11:17, số lượt xem: 111

Con nít lứa tuổi làm trời,
Ngu và trù dập đời nào biết thân?
Chẳng màng thây!!
Trù ẻo đời trù dập.
Nghỉ ngơi chẳng tưởng,
Ma trơi sợ chạy dài.
Ngù ngờ chậm chạp thiếu tinh nhanh,
Cằn nhằn tru tréo sáng ngời vinh quang.

Tp.HCM, 4/7/2021