24.00
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2021 16:21, số lượt xem: 131

Tuổi trẻ nào cũng hung hăng,
Cũng vì háo thắng, thích ăn thua người.
Chọi, phang, ném đá thật tài,
Trưởng thành mới biết mình phai tàn đời.

Tp.HCM, 13/10/2021