24.00
1 người thích
Đăng ngày 14/10/2021 16:21, số lượt xem: 33

Tuổi trẻ nào cũng hung hăng,
Cũng vì háo thắng, thích ăn thua người.
Chọi, phang, ném đá thật tài,
Trưởng thành mới biết mình phai tàn đời.

Tp.HCM, 13/10/2021