25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/06/2021 18:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 21/06/2021 08:19, số lượt xem: 116

Nhi đồng diễm phúc là thiếu nhi,
Dĩ hoà vi quý chả ra gì.
Đời sống nhi đồng thật êm ả,
Chốn diêm vương cũng chả sợ gì.
Hay nhỉ!! Khỏi nói màng nhĩ cũng nghe,
Mộng di tinh!! Nếu có suốt đời,
Nhiễm tình bầu bạn cũng như chơi.

Tp.HCM, 15/6/2021