15.00
1 người thích
Đăng ngày 21/07/2021 07:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 21/07/2021 07:48, số lượt xem: 72

Điều chính yếu,
Nếu già không có răng thì sao?
Không có răng thì húp cháo!!
Không có răng thì ăn chao!!
Sinh ra đời bị bệnh làm ngôi sao.
Chinh phục cuộc đời như thế nào?
Ra đời miệng có lúc nói như sáo.
Không có răng thì húp cháo, ăn chao.
Đời này, muốn sính cân bằng phải sao?

Tp.HCM, 21/7/2021