15.00
1 người thích
Đăng ngày 20/12/2021 16:58, số lượt xem: 53

Thanh xuân như một tách trà,
Uống xong đặt xuống, hết bà thanh xuân.

Tp.HCM, 20/12/2021