45.00
1 người thích
Đăng ngày 20/07/2021 10:34, số lượt xem: 102

Một lòng trung thành, đức nho giáo,
Được tôn vinh, dựng tượng đài cao.
Dẫu cho, thân xác có đoạ đày,
Còn đấng nam nhi, chí làm trai.
Dẫu cho đùng đùng, ngàn trùng điệp!!
Đất đai cần bảo quản muôn trùng.
Đay nghiến làm chi, để khổ tâm,
Ngọc Trai? Chưa biết!! Còn huyền bí.
Đung đưa con lắc chẳng biết gì!!

Tp.HCM, 20/7/2021