25.00
1 người thích
Đăng ngày 16/08/2021 10:30, số lượt xem: 57

Đôi trai gái cu cậu chơi thân với nhau,
Leo cây đu quằn gãy nhánh từ hồi nào.
Trai côi, gái cút không nơi nương tựa,
Cặp đôi xứng, chắc sánh với nhau như hôm nào.

Tp.HCM, 15/8/2021