15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/05/2021 11:48, số lượt xem: 87

Chôm chôm trồng cạnh đình làng,
Đích thân chinh phục mùa màng chôm chôm.
Xung quanh miệng rộng ôm đồm,
Đinh ba cuốc đất lom khom lưng còng.
Chồm người về trước, ra sau,
Xới ra tơi đất phân mau ủ đầy.
Ụ đây một đống chình ình,
Nhiều người đôm đốp khen mình làm hay.

Tp.HCM, 25/05/2021