15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/12/2021 11:12, số lượt xem: 51

Say sưa ngây dại, rồi ê a,
Cuộc đời có lúc chẳng thiết tha.
Tuổi đời còn trẻ thật cuồng điên,
Đê mê sớm tối, cũng chẳng yên.

Tp.HCM, 5/12/2021