25.00
1 người thích
Đăng ngày 17/07/2021 10:26, số lượt xem: 69

Loài người đôi lúc điên điên,
Học hành nghiền ngẫm thường xuyên trả bài.
Học sao cho nát chữ đời,
Làm văn lời nói à ơi kéo dài.
Mệt người đờ (đ) đẫn, thế nào?
Ử ư, rên rỉ bắt sao học hoài.
Con ngươi mắt sáng điền vào,
Nghiên-g nghiêng nét chữ cào cào, đười ươi.

Tp.HCM, 16/7/2021