15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/09/2021 16:54, số lượt xem: 52

Trẻ tinh khôn ê a..., sắc bén,
Như mùa xuân báo hiệu chim én,
Như cây trĩu nặng trái, say quả,
Đu đưa qua lại, nhà thiết tha.

Tp.HCM, 12/9/2021