25.00
1 người thích
Đăng ngày 27/06/2021 06:55, số lượt xem: 109

Đù đờ lũ trẻ đì đoành,
Cả bọn lũ lĩ mắt mờ sớm mai.
Thằng cu cái đĩ lù đù,
Đu đưa đu đủ ngã lìa trên cây.
Đã lì rồi cũng chây ì,
Trẻ người cùng xóm nhu mì lẳng lơ.

Tp.HCM, 27/6/2021