Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/02/2022 10:07, số lượt xem: 35

Đời này, kiếm được có mấy xu!!
Trần gian, tất bật, việc lu bu.
Nghe tin cú sốc thì buồn xo,
Mặt teo ủ rũ và co ro.
Sao đời này còn ăn xú uế!!?
Thằng cu cô cậu vẫn thấy mê?
Ở xó, nhỏ hẹp nhìn không rõ,
Người dân xó chợ cứ bo bo.

Tp.HCM, 10/2/2022