15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/06/2021 11:51, số lượt xem: 179

Đang chọn lọc loại ra,
Ban phát cho lộc quà.
Mà trốn đi mất tiêu!!
Có lẫn lộn không nào?
Vậy mà cũng trốc nóc,
Vậy mà cũng tróc vỏ.
Như một cơn lốc mạnh,
Cuốn bay hết mọi thứ.

Như loài cá len lóc,
Lẩn tránh nỗi khổ đời.
Cuộc đời bị xáo trộn,
Nhiều người xem lốn nhốn.
Chẳng biết là chuyện gì?
Mảnh đất trọc không cây cối!!
Mảnh đất cằn khô không ô dù!!

Tp.HCM, 12/6/2021