15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/12/2021 13:43, số lượt xem: 47

Duy tuệ thị nghiệp đường dài,
Biết làm công việc, mỗi ngày cũng xong.

Tp.HCM, 12/12/2021