15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/09/2021 16:58, số lượt xem: 52

Đệ trình báo cáo còn ú ớ,
Lời lẽ ý tứ, lơ tơ mơ.

Tp.HCM, 12/9/2021