35.00
1 người thích
Đăng ngày 08/08/2021 16:33, số lượt xem: 137

Cuộc đời thương, ghét, rồi lại thương,
Mình tệ thì chả có được gì!!
Trong khi người người thì lại giỏi,
Thì đương nhiên mình phải tỵ ghen.
Cuộc đời của tôi mang tuổi tỵ,
Là tấm gương có sắc đã bị mờ.
Hằng ngày, công việc tôi phải gào thét,
Ghét cay ghét đắng người giỏi nghen.
Tình yêu thương tôi lại không có,
Vì chẳng có ai thương mến yêu tôi.
Sắc đẹp trai gái!! Tôi chả có tấm gương soi,
Để tôi có cơ hội được soi rọi nhìn mình lại.
Hằng ngày, tôi phải gào thét,
Cuối cùng, tôi dốt tôi chẳng có học gì.
Vì, điều kiện của tôi không có tiền và lại khổ.

Tp.HCM, 7/8/2021