25.00
1 người thích
Đăng ngày 11/07/2021 15:05, số lượt xem: 92

Tiểu thơ lý lẽ,
Giọng nói líu lo,
Liêu xiêu sáng sắc.
Tỷ dụ hàng ngàn,
Hoa ly cũng hỏi,
Kể chuyện tiếu lâm.
Dáng hoa liễu mỏng,
Chút tí cũng là...

Tp.HCM, 10/7/2021