15.00
1 người thích
Đăng ngày 23/08/2021 17:33, số lượt xem: 84

Vì yếu thông tin,
Nên như hắc ín,
Đời đen như tiêu.
Nếu còn tin yêu?
Nếu còn chữ tín?
Còn nhớ như in!!?
Và, rồi cũng đùa,
Nghiêm chỉnh,
Rồi, cũng tiếu lâm.

Tp.HCM, 22/8/2021