15.00
1 người thích
Đăng ngày 12/04/2021 08:54, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi đoàn đìNH DUY vào 12/04/2021 11:01, số lượt xem: 80

Là người tiên tiến đương thời,
Nghề trồng cây đó cả đời tàn nhanh.
Sợ tay chân tấy sưng phù,
Nghề nông bạc phận lù đù, lênh đênh.
Kiêng tiên!!? Chắc sợ Triều Tiên,
Tiến đây cấy lúa chẳng lên thiên đàng!!
Tiến thích Tây!! Không thích Tàu!!
Thích vào hội kiến vườn đào Mỹ, Âu.

Tp.HCM, 5/4/2021