25.00
1 người thích
Đăng ngày 07/01/2022 10:54, số lượt xem: 36

Công tác làm tín nhiệm đảng đoàn,
Dân tiếm quyền, nhịn đói rần vang.

Tp.HCM, 7/1/2022