15.00
1 người thích
Đăng ngày 26/10/2021 07:55, số lượt xem: 53

Kết thúc xong một buổi tiệc,
Là đã xong một công việc,
Là đã xong một hành trình.
Cảm ơn buổi tiệc linh đình,
Nỗi nhớ nhiều trong ký ức.
Đêm về nỗi niềm thao thức,
Thổn thức nhớ mãi trong tim.
Ước gì quay lại thước phim,
Là kỷ niệm khó kiếm tìm,
Là kỷ niệm ghìm đáng nhớ,
Là kỷ niệm được nên thơ.

Tp.HCM, 23/10/2021